Algemene Voorwaarden

.

De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden is een overeenkomst tussen de gast en de verhuurder.

1. De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

2. Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens zoals beschreven in bijgevoegde inventarislijst. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.

3. De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

4. De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

.

Annuleringsvoorwaarden:

 

 

Bij annulering binnen 24 uur na boeken heb je recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.
Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom, vermeerderd met de boekingskosten.
Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom, vermeerderd met de boekingskosten.
Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de eerste verblijfsdag bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom, vermeerderd met de boekingskosten.
Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom, vermeerderd met de boekingskosten.

.

Overige bepalingen en huisregels:

 

Verboden te roken in de gebouwen: 

 

Regels voor de waterpret:

Zwemkledij – alleen korte en strakke zwemkleding is toegelaten.
Geen katoenen boven- en onderkleding (geen ondergoed).
Voetsproeiers gebruiken.
Schoeisel in het rekje plaatsen.
Geen zwemgordels van “foam” kunststof.
Geen breekbare spullen op dit terrein.
Geen dieren toegelaten.
Toegangshek sluiten na het verlaten van het zwembad.
Het is verboden de technische installatie van de zwembaden te bedienen.
Steeds moet er een volwassen opzichter aanwezig zijn tijdens het gebruik van de zwembaden.
Glijbaan alleen voor kinderen tot 50 kg – één kind tegelijk.
Om verbranding van de huid te voorkomen, moet de glijbaan bevochtigd worden.

Tafeltennis: niet op de tafels zitten.

Sauna: na gebruik de sauna en de lichten uitschakelen. De sauna niet inschakelen wanneer andere elektrische toestellen boven de 1.500 Watt in werking zijn.

Trampolines: te gebruiken zonder schoenen.

Tennis: verboden te roken op de pleinen.

Parasols: na gebruik of bij wind, de parasols toeklappen en sluitbandje bevestigen.

Ochtendterras: de klapstoelen na gebruik tegen de houten muur terugplaatsen (per 6) en parasols toeklappen.

Houten stoelen en kussens: deze beschermen tegen de regen.

Wanneer u iets merkt dat: niet werkt – slecht werkt – kapot is – niet volledig is, gelieve dit onmiddellijk te melden aan Luk.

Avond en nachtlawaai: Volgens de Slovaakse wetgeving is het ten strengste verboden na 22:00 lawaai te maken.

Brandgevaar: alle toestellen die brand zouden kunnen veroorzaken dienen uitgeschakeld te worden – bijzondere aandacht voor deze gedurende de nacht.

Elektrische toestellen : het is verboden elektrische toestellen te gebruiken die niet aan Mladost toebehoren.

Geverifieerd door MonsterInsights